กว่า 20 ปีที่ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา ได้รับการยอมรับนำไปใช้งานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ มากมาย ทั้งเอกชนและส่วนราชการแล้ว กว่า 400 โครงการ และในปี 2550 บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด ได้ขยายกำลังผลิตสู่ฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยจากยุโรป บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและยกระดับมาตรฐานการผลิตปูนสำเร็จรูปในประเทศไทย

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”


นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังขยายสายการผลิตเพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้า เช่น ปูนตกแต่งผิวเรียบบาง (Cosmetic Skim Coat) ปูนซ่อมแซมโครงสร้าง (Repair Mortars), ปูนปรับระดับด้วยตัวเอง (Self levelling Compounds), ปูนทากันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง (Sealing Slurries), สีซีเมนต์ (Cement Paints) เป็นต้น

 

บริษัทฯ พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยคัดเลือก วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสูงได้แก่

  • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก.15-2547 และ ASTM C-150
  • ปูนขาว (Hydrated Lime) ตามมาตรฐาน มอก. 241-2541 ทรายละเอียดคัดเกรดอบแห้ง (Dry well-graded fine sandสะอาดและผ่านการคัดแยกขนาดต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM C33 และ มอก.1776-2542
  • หินปูนบดละเอียด (Fine ground limestone) สะอาดและผ่านการคัดแยกขนาดต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM C33และ มอก.1776-2542
  • สารเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษ (Special Chemical Additive) จากยุโรป (เยอรมัน, เบลเยี่ยม, สวิส) ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ปูนสำเร็จรูปมีคุณภาพสูง เช่น ปูนฉาบจะมีเนื้อปูนเหนียว นุ่ม ลื่น ฉาบง่าย เพิ่มความอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะจึงช่วยลดการแตกร้าวของพื้นผนังฉาบ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ 107-17/1776 มอร์ต้าร์สำหรับฉาบและใบอนุญาต
เลขที่ 170-17/598 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
ขบวนการผลิต
นำหินปูนบดและทรายมาผ่านขบวนการอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นและลำเลียงสู่เครื่องร่อนคัดขนาด(Screening Machine) เพื่อคัดแยกแต่ละขนาด เก็บแยกในไซโลก่อนเข้าสู่ขบวนการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งควบคุมด้วยระบบ PLC (Programable Logic Control) โดยส่งสัญญาณไปยังไซโลบรรจุวัตถุดิบต่างๆ เช่น ซีเมนต์, ทราย, หินปูนบด, สารเคมี ให้ลำเลียงเข้าเครื่องชั่งระบบ Load Cell เพื่อชั่งน้ำหนักให้ได้สัดส่วนตามมาตรฐานการผลิตทุกครั้ง ซึ่งได้ป้อนสูตรสินค้าแต่ละประเภทที่จอแสดงผลTouch Screen ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว จากนั้นวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกปล่อยสู่เครื่องผสม (Ploughshare Mixer) หลังจากผสมแล้วจะปล่อยสู่ไซโลเพื่อเข้าเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติต่อไป