กว่า 20 ปีที่ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา ได้รับการยอมรับนำไปใช้งานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ มากมาย ทั้งเอกชนและส่วนราชการแล้วกว่า 400 โครงการ และในปี 2550 บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด ได้ขยายกำลังผลิตสู่ฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยจากยุโรป บนเนื้อที่กว่า20 ไร่ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและยกระดับมาตรฐานการผลิตปูนสำเร็จรูปในประเทศไทย


เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า "เมื่อท่านได้รับสินค้าและบริการจากบริษัทฯของเราแล้ว จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนำไปสู่ความสำเร็จของงานก่อสร้างตกแต่งอย่างดีตลอดไป"  

 
 
 

• โครงการโนเบิล เพลินจิต

ก่อสร้างโดย บจ.บวิค-ไทย ซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของ บจ.ฟาสต์-มิกซ์ ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา โครงการได้มอบความไว้วางใจผลิตภัณฑ์หลายรายการของบริษัทเป็นต้นว่าปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนก่อ/ฉาบอิฐมวลเบา ปูนปรับระดับ คอนกรีตแห้ง

อ่านรายละเอียด»»
 

• Autumn Huahin

โครงการ ออทัมน์-หัวหิน (บ.แสนสิริ) ลูกค้าสำคัญของ บจ.ฟาสต์-มิกซ์ ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา โครงการได้มอบความไว้วางใจผลิตภัณฑ์หลายรายการของบริษัทเป็นต้นว่าปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนก่อ/ฉาบอิฐมวลเบา ปูนตกแต่งผิวเรียบบาง ปูนปรับระดับ คอนกรีตแห้ง กาวซีเมนต์

อ่านรายละเอียด»»