บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด ต้องการรับสมัครบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและ ศักยภาพสูงจำนวนมาก ในตำแหน่งต่อไปนี้

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้ที่
บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด 11/6 ม.5 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-459-5661-2 แฟ็กซ์ : 02-459-5879 อีเมล์ : fast_mix@yahoo.com

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : N/A
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
รายละเอียด : คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีขายสินค้าคงเหลือและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีสภาวะการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้อย่างดี มีประสบการณ์โปรแกรมบัญชี
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
เงินเดือน : N/A
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
รายละเอียด : คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส/ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 •  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้
 •  มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ
 •  มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 

ตำแหน่ง: พนักงานขาย
เงินเดือน : N/A
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
รายละเอียด : คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน มีการสื่อสารที่ดี เข้าใจและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลหลากหลายได้
 • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้บ้างในโอกาสต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านวางสเปคสินค้าวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี