ก่อสร้างโดย บจ.บวิค-ไทย ซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของ บจ.ฟาสต์-มิกซ์ ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา โครงการได้มอบความไว้วางใจผลิตภัณฑ์หลายรายการของบริษัทเป็นต้นว่าปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนก่อ/ฉาบอิฐมวลเบา ปูนปรับระดับ คอนกรีตแห้ง