โครงการ ออทัมน์-หัวหิน (บ.แสนสิริ) ลูกค้าสำคัญของ บจ.ฟาสต์-มิกซ์ ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปตราปลาโลมา โครงการได้มอบความไว้วางใจผลิตภัณฑ์หลายรายการของบริษัทเป็นต้นว่าปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนก่อ/ฉาบอิฐมวลเบา ปูนตกแต่งผิวเรียบบาง ปูนปรับระดับ คอนกรีตแห้ง กาวซีเมนต์